fashion software
designed for succes

Samenwerken werkt!

Alle partners in de fashionketen hebben een gezamenlijk doel: het verkopen van de collectie aan de consument. Wilt u de aansluiting met de consument behouden dan is het noodzakelijk om samen te zorgen voor de juiste condities. Samenwerking tussen leverancier en detaillist is essentieel om de collectie op tijd in de winkel te hebben en nee-verkopen te voorkomen. Samenwerken berust op vertrouwen en het maken van goede afspraken. Daarnaast is het uitwisselen van gegevens een onmisbaar onderdeel van samenwerken.

Digitaal gegevens uitwisselen levert tijdswinst op en reduceert de kans op fouten. Toch gebeurt dit nog relatief weinig, omdat veel partijen digitale informatie-uitwisseling zien als een tijdrovend proces waarvan het rendement nog niet (voldoende) bekend is.

De ultieme manier van gegevensuitwisseling is EDI. Als dat voor uw organisatie (nog) een stap te ver is, zijn er andere mogelijkheden om digitaal samen te werken. We noemen een aantal stappen om mee te beginnen.

Voor de detaillist:
1. Vraag uw leveranciers hun artikelgegevens digitaal aan te leveren, bijvoorbeeld in een excel spreadsheet, zodat u ze kunt inlezen. Het niet opnieuw hoeven intypen van de gegevens bespaart u veel tijd en fouten.
2. Lever verkoopinformatie terug aan de leverancier. Op deze manier kunt u samen met uw leverancier bepalen wat wel en niet goed verkoopt. Snel kunnen inspelen op trends is een stap dichterbij.

Voor de leverancier:
1. Lever uw artikelgegevens, inclusief prijzen, digitaal aan bij uw detaillisten. Het feit dat ze deze informatie niet zelf hoeven in te voeren bespaart hen veel tijd, maar reduceert ook de kans op fouten.
2. Met een B2B webshop kan de detaillist in uw voorraad kijken en nabestellingen plaatsen. De detaillist is niet langer gebonden aan kantoortijden en daarmee bespaart uw customer service afdeling tijd.
3. Geef andere partijen in uw fashionketen toegang tot uw erp-systeem. Via autorisatie kunt u gegevens die u niet wilt delen gemakkelijk afschermen. Voorbeeld: geef uw fabrikant toegang tot uw systeem, zodat hij de status van zijn eigen productieorders kan bijwerken.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden, er zijn veel meer mogelijkheden als het gaat om digitaal samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan replenishment, digitaal versturen van facturen, inlezen van bankafschriften, etc. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om via STYLEman digitaal te communiceren met andere partijen in uw fashionketen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel de pagina via: